Doprava produktů

-zdarma-

 

Doprava je zajištěna vlastními dodávkovými vozy a je zakalkulována v ceně olejů. Volně ložené oleje jsme v případě potřeby schopni přečerpávat do nádrží zákazníků.

 

Likvidace použitých olejů

-spoluúčast zákazníka-

 

Likvidaci olejů zajišťujeme prostřednictvím certifikovaných firem, které se zabývají likvidací nebezpečných odpadů.

 

Tribotechnické rozbory

-zdarma-

 

Společnost realizuje rozbory olejů v rafinerii, nebo nezávislé zkušebně. Kalkulace tribotechnických rozborů olejů je tvořena individuálně v případě potřeby.

 

Mazací plány a mazací audity.

-zdarma-

 

Tvorba mazacích plánů k používaným strojům a zařízením, srovnávání konkurenčních maziv, přiřazování ekvivalentních produktů, sjednocení používaných olejů/maziv vedoucí k jejich zúžení.

 

Nabídka doprovodného sortimentu

-placeno/spoluúčast-

Za odebrané zboží poskytneme zákazníkům zdarma, nebo se spoluúčastí pracovní oděv (lacle, montérky), vývěsní štíty, světelná reklamu, konve, atd.. Dále zajišťujeme mazací techniku lisy, čerpadla, odsávačky atd..